En bransch i förändring – snart 560 000 certifierade teodlingar i Kenya

Dagens blogg är skriven av Winnie Mwaniki som är Rainforest Alliance projektledare för östra och södra Afrika. Här berättar hon om sitt arbete med att sprida hållbara odlingsmetoder till teodlare, från de första pilotprojekten till att idag leda ett projekt där ca. 560 000 teodlingar kommer att vara Rainforest Alliance-certifierade innan nästa års utgång…

Jag började mitt arbete med hållbart jordbruk 2006 när jag gick med i ett treårigt pilotprojekt som drevs av Kenyan Tea Development Agency (KTDA) och Lipton/Unilever. Projektets mål var att vid så kallade Farmer Field Shools visa småskaliga teodlare betydelsen av hållbara jordbruksmetoder. Vid Farmer Field Schools sker allt arbete och inlärning ”hands on” och odlarna får genom egna experiment och utvärderingar själva upptäcka fördelarna med nya odlingsmetoder. Projektet implementerades vid fyra av KTDA:s 54 tefabriker.

Den bästa delen med mitt arbete är mötet med odlare vid utbildningar. Det är härligt att vara med när de inser sina möjligheter att kunna förbättra både sina levnadsförhållanden och minska odlingens miljöpåverkan och att förändringarna inte bara kommer de själva och deras grannar till godo utan även framtida generationer.

Vårt pilotprojekt ledde bland annat till cirka 5-15 procent ökade skördar och förbättrade relationer med lokalsamhällena. När pilotprojektet avslutades 2008 var alla deltagare entusiastiska över resultatet. Vi hade skapat en solid grund att arbeta vidare från och såg möjligheter att sprida detta förändringsarbete till fler regioner.

Under 2007 beslutade Unilever att samarbeta med Rainforest Alliance för att allt te som används i PG Tips- och Lipton-teer skulle komma från Rainforest Alliance-certifierade odlingar 2015.

Det var enklare för de storskaliga teplantagerna att ställa om sina verksamheter och bli certifierade jämfört med de småskaliga odlingarna. Vid slutet av 2008 hade flera av de stora teplantagerna blivit Rainforest Alliance-certifierade. Samtidigt hade KTDA och Unilever kommit överens om att Rainforest Alliance certifieringsprogram skulle genomföras vid alla KTDA:s tefabriker. De olika fabrikerna förses med te från upp till 10 000 småskaliga odlingar. På dessa jordbruk kombineras ofta mjölkproduktion med odling av majs, bönor och andra grödor. Den genomsnittliga storleken på själva teodlingarna är 0,2 hektar.

Det var naturligt att börja certifieringsarbetet med de fyra fabriker som ingått i pilotprojektet. Men det var inte lätt för odlarna att bli certifierade. Det fanns stora utmaningar kring utbildningen och att skapa en acceptans bland odlarna för ett program som ställde krav på hela odlingens verksamhet, inte bara teodlingen som certifieringen avsåg. Odlarna var exempelvis tvungna att införa en säker och korrekt hantering av de jordbrukskemikalier som användes för deras boskap och grönsaksodlingar trots att inga kemikalier användes vid teodlingen.

Samtliga partners som var involverade i projektet hjälpte odlarna att överkomma dessa problem och vid slutet av 2009 var alla odlingar, 38 000 stycken, som var knutna till de fyra tefabrikerna Rainforest Alliancecertifierade. Det var en milstolpe och ett avstamp inför det stora förändringsarbete som nu pågår i hela tesektorn.

Tack vare projektets framgång startade Rainforest Alliance tillsammans med Unilever och KTDA 2009 det stora projektet för att skala upp förändringsarbetet. Ett projekt som var delfinansierat av Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH), (se deras rapporter om arbetet här) och Hollands ambassad i Kenya. Projektets övergripande mål var att starta Farmer Field Schools-metodologin vid samtliga KTDA:s fabriker och att införa Rainforest Alliance certifieringsprogram vid 20 fabriker.

Arbetet med att skala upp och sprida programmet startades 2010 och har pågått sedan dess. Rainforest Alliance har lett arbetet med stöd av vår utbildningspartner i Kenya, Partner Africa. Resultaten har hittills överträffat våra förväntningar.

Flera av de stora teföretagen, som Tata Global Beverages/Tetley, Twinings och Bettys and Taylors of Harrogate/Yorkshire Tea följde i Unilevers spår med liknande åtaganden om stora framtida inköp av Rainforest Alliance-certifierat te. Dessa åtaganden skapade en aldrig tidigare skådad efterfrågan, vilken i sin tur har lett till att projekt för att teodlare ska bli Rainforest Alliance-certifierade startats i länder som Tanzania, Malawi, Rwanda, Uganda, Zimbabwe, Indien, Brasilien, Argentina, Ecuador, Indonesia och Kina.

I Kenya har KTDA:s 54 tefabriker cirka 560 000 odlare knutna till sig. Idag är odlarna vid 35 fabriker certifierade, 12 förbereder sig för certifiering och sju har precis börjat sitt omställningsarbete. Vi förväntar oss att odlarna vid alla fabriker kommer att vara certifierade innan slutet av 2013. Dessutom arbetar fler än 30 000 småskaliga teodlare, som inte är kopplade till KTDA, för att deras odlingar ska bli Rainforest Alliance-certifierade.

Vårt nästa steg är att sprida programmet till flera lokala organisationer och att bygga vidare med program med ännu större fokus på klimat, produktivitet och kvalitet.

Slutligen, detta arbete hade inte varit möjligt utan stöd från engagerade personer på en rad olika organisationer som Rainforest Alliance, Partner Africa, Unilever, the Ethical Tea Partnership, KTDA och Africert som är den kontrollorganisation som genomför revisionen av odlingarna. Ett stort tack för ert stöd och hårda arbete.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.