Rainforest Alliance, bananer och certifieringens innebörd

1990 var Rainforest Alliance den första oberoende organisationen som arbetade för att certifiera storskaliga bananplantager. När järnridån föll, 1989, ökade efterfrågan på bananer stort. Effekten var en storskalig skövling av Costa Ricas låglänta skogar. Rainforest Alliance ville stoppa skövlingen, och förbättra sociala och miljömässiga förhållanden på plantagerna.

Då var bananplantagerna ökända för sin bristande respekt för både miljö och social rättvisa, bland annat på grund av att de använde farliga bekämpningsmedel, erbjöd dåliga arbetsvillkor, förorenade vatten och skövlade skog. Kemikalieförorenat dagvatten och erosion dödade fiskar, täppte igen flodfåror och kvävde korallrev. Ofta låg det bostäder nära bananodlingarna, och i kombination med dåliga regler kring hantering av bekämpningsmedel ledde det till stora hälsoproblem både bland arbetare och bland andra som bodde nära odlingarna.

Idag, mer än 20 år senare, har Rainforest Alliance certifierat cirka 15 procent av världens kommersiella bananproduktion och förhållandena på de Rainforest Alliance-certifierade bananodlingar har förbättrats väsentligt. SAN-standarden innehåller bland annat kriterier för att arbetarna och deras familjer ska ha tillgång till skola och hälsovård. Användningen av bekämpningsmedel har minskat och är reglerad.  Vilka bekämpningsmedel som får användas är kopplat till lagstiftning i EU och USA. De arbetare som kommer i kontakt med bekämpningsmedel ska utbildas och använda skyddsutrustning.

Men bananproduktionen på Rainforest Alliance-certifierade odlingar har fortfarande, som allt jordbruk, en påverkan på miljön. Vi arbetar för att minska påverkan från alla certifierade odlingar oavsett gröda. Under sina 25 år har Rainforest Alliance verksamhet spridits till över 100 länder och vi hjälper hundratusentals odlare att förändra sina jordbruksmetoder. 99 procent av odlingarna är småskaliga, mindre än tre hektar, och flertalet odlar te, kaffe och kakao.

Att sprida hållbarhetsarbetet och att förändra jordbruksmetoder hos odlare runt om i världen är en komplex utmaning som tar tid och som kräver hårt arbete av alla aktörer i värdekedjan. Journalister, NGO:er och forskare spelar en viktigt roll i processen. Både genom att lyfta fram goda exempel men också genom att hålla företag och organisationer ansvariga för sina handlingar. En av de viktigaste delarna i denna process är transparens och öppenhet hos alla parter.

Rainforest Alliance-certifieringens roll i detta arbete är att certifiera enskilda odlingar. Rainforest Alliance certifierar inte företag, varumärken eller själva produkterna. Sigillet med grodan är en försäkran om att innehållet i en märkt produkt kommer från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Rainforest Alliance certifieringsprogram är en öppen standard som är ISO 65-certifierad. Detta innebär att odlare som ansökt om att bli certifierad och vars odling uppfyller SAN’s standarder har rätt att använda Rainforest Alliance sigill på sina produkter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.