Näringslivet måste arbeta för att bevara biologisk mångfald

När IUCN:s världskongress är över reflekterar Rainforest Alliances vice vd, Mohammed Rafiq, över behovet av att inkludera näringslivet i arbetet med att bevara världens biologiska mångfald …

Den privata sektorn har länge fått skulden för många av våra miljöproblem. I ärlighetens namn har det inte varit utan anledning, i många fall har det funnits mycket goda anledningar. Men har det varit en produktiv strategi? Eller har värdefull energi och tid slösats i ett spel där både näringslivet och det civila samhället anklagar varandra? Miljörörelsen har under allt för lång tid haft en missriktad tilltro till politiska åtgärder som i bästa fall är tragiskt långsamma och i värsta fall ineffektiva.

Idag ger klimatförändringarna upphov till översvämningar och torka av aldrig tidigare skådat slag, samtidigt som de påskyndar konflikter om begränsade naturresurser. Fattigdom genomsyrar hela regioner samtidigt som biologisk mångfald fortsätter att försvinna. Det är en utveckling som hotar själva strukturen i vår civiliserade värld.

Medan de flesta regeringar hittar ursäkter för att skjuta upp nödvändiga konkreta åtgärder, släpar sina fötter efter sig i globala förhandlingar och visar en total brist på fantasi och en oförmåga att lyfta sig över smala kortsiktiga intressen, har näringslivet tagit plats i förarsätet.

Näringslivet börjar integrera hållbarhet i alla delar av sina verksamheter. Det är en förändring som har skett av en rad olika anledningar; allt från egenintresse och riskminimering till att reagera på press från konsumenterna, NGO:er och det civila samhället eller helt enkelt för att det är det enda rätta.

Under de senaste åren har vi sett en ökning av samarbeten mellan näringsliv och NGO:er. Dessa samarbeten finns över hela jorden och det gemensamma målet är att försöka bevara planetens förmåga att upprätthålla människors välbefinnande. Nu syns allt fler konkreta resultat av ansträngningarna; allt från motståndskraftigare ekosystemen hos småskaliga kaffeodlingar i Columbia och återställd produktivitet hos utarmade jordar hos kakaoodlare i Ghana till klimatvänliga skogs- och jordbruk i Centralamerika.

Näringslivet är den drivande kraften bakom omställningen inom en rad sektorer, några exempel: Flera av medlemmarna i Internationella rådet för gruvdrift och metaller (ICMM) har förbundit sig att deras verksamheter inte ska bidra till något nettotillskott av förlorad biologisk mångfald. Unilevers åtagande att bara köpa in te från hållbart förvaltade gårdar har skapat ett omställningsarbete mot hållbar produktion av aldrig tidigare skådat slag i alla världens te-producerande länder. Arbete sprids med sådan hastighet och genomförs med en effektivitet som ingen regeringsåtgärd kan matcha. I nuvarande takt kommer allt te i Afrika att produceras hållbart 2020. Mars, Nestlé och Kraft Foods åtaganden att bara köpa in hållbart producerad kakao gör att Rainforest Alliance jordbruksverksamhet idag är större i Afrika än i Latinamerika.

För att möta den växande efterfrågan på hållbart producerade varor utvecklas innovativa verktyg och metoder av näringsliv och NGO:er. Konkurrens inom och mellan de olika industri- och tredjeparts standarderna höjer ribban och skapar nya samarbeten för att uppnå större effektivitet och genomslagskraft. Bakom denna utveckling finns de starka och robusta standarder som är nödvändiga för att näringslivet på ett effektivt sätt ska kunna delta i det internationella miljöarbetet. Standarder som FSC, Sustainable Agriculture Network (SAN), Round table for Sustainable Palm Oil (RSPO) och andra certifieringssystem gör det möjligt att praktiskt genomföra och mäta det svårfångade begreppet hållbarhet.

Men trots de nämnda framgångarna, det finns många fler, är förlusten av biologisk mångfald fortfarande alarmerande hög. Drygt två decennier efter det att certifieringsrörelsen skapades är mindre än 10 procent av världens skogar och kaffeodlingar certifierade enligt något certifieringssystem. Om arbetet fortsätter i samma takt kommer det att ta ytterligare 200 år innan vi kan omvandla hela kaffe- och skogsindustrin. Kan vi med dagens utmaningar i form av klimatförändringar, utarmning av resurser och minskad biologisk mångfald vänta 200 år?

Vad är det som hindrar att hållbarhet integreras i fler företags verksamheter? Saknar vi som samhälle en övertygande vision så att vi inte ställer de krav som krävs på våra företagsledare och politiker? Eller är företag, och politiker för den delen, handlingsförlamade av för mycket analyserande? Är det avsaknaden av en möjliggörande politik som hindrar framsteg och utveckling?

Det är mycket lättare att ställa frågorna än att besvara dem. Men vi måste besvara dem. Till att börja med måste vi lyfta de spärrar som hindrar oss från att utnyttja näringslivets kraft i arbetet för att bevara av världens biologiska mångfald. Näringslivet måste delta i så stor skala att deltagandet blir meningsfullt. Deltagandet ska inte ses som ett hot mot ”business as usual” och ytterligare en kostnad. Det ska ses som en möjlighet, en investering och en innovativ nödvändig strategi för framtida framgångar. Slutmålet bör vara ny en institutionell struktur i form av företagsstyrning och ekonomiska strukturer som bygger in hållbarhet i hur alla verksamheter drivs och hur vi mäter ekonomisk framgång.

Jag ser två punkter för att få oss att ta ett steg i rätt riktning:

IUCN måste som en paraplyorganisation nå ut och skapa samarbeten med organisationer som exempelvis Consumer Goods Forum.  Det är en organisation som innehåller världens största återförsäljare och andra företag värda flera triljoner dollar. Medlemsföretagen har gjort ett gemensamt åtagande om noll avskogningen till 2020, se till att de står fast vid sitt åtagande;

Miljörörelsen måste ompröva sin strategi och sina mål i opinionsarbetet. Ja, man ska absolut lyfta fram och kritisera företag som förtjänar det. Men en klapp på ryggen, en utsträckt hand till dem som leder omställningsarbetet för en hållbar utveckling är en viktig del för att skapa en snabbare uppskalning av arbetet. Men detta måste kombineras med en mer målinriktad, effektiv och uppriktigt sagt arg opinionsbildning mot världens regeringar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.