Rapport från IUCN:s världskongress i Sydkorea

Världens största naturskyddsorganisation International Union for Conservation of Nature (IUCN) genomför denna vecka sin världskongress i Jeju, Sydkorea. Rainforest Alliance vice VD, Mohammed Rafiq, deltar på kongressen och kommer att blogga därifrån. Innan Mohamad började på Rainforest Alliance arbetade han 14 år på IUCN där han bland annat utvecklade och ansvarade för IUCN Business and Biodiversity Program.

Mitt första uppdrag vid kongressen var att tala vid ett evenemang som arrangerats av IUCN och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ämnet var hur vi ska lyckas integrera näringslivets behov med behovet att bevara biologisk mångfald. Hur kan vi ta fram affärsmässiga case och hur kan vi skapa ett ömsesidigt stöd och erkännande för arbetet både i näringslivet och bland NGO:er?

Vad jag verkligen gillar med den här typen av evenemang är inte i första hand anförandena från scenen – även om de är intressanta och stimulerande – utan frågor och synpunkter från åhörarna. Vid mitt första anförande kom insiktsfulla inspel om behovet av att integrera den biologiska mångfalden i kärnan av företags verksamheter, istället för att den hanteras som en separat fråga. Det fördes också en diskussion om vikten av att utveckla och förfina verktyg och metoder för detta exempelvis partnerskap. Jag berättade om Rainforest Alliance erfarenhet av samarbeten med företag och jag betonade nödvändigheten av att förändra marknaden så att den stimulerar och stödjer hållbara produktionssystem.

För mig är inte frågan om miljöorganisationer ska samarbeta med företag utan hur man gör det och hur samarbetet bedrivs på ett effektivt sätt. Företagens mål är att gå med vinst. Om inte miljöfrågorna blir en drivkraft i en hållbar ekonomi kommer allmänna CSR-argument att ha en begränsad effekt. Men om miljöfrågorna blir en ekonomisk drivkraft kan företag ställa om från det vanliga oansvariga förhållningssättet till vinstgenerering, till mer balanserade och ansvarsfulla strategier. Utmaningen för miljöorganisationer är att ta fram starka business case som visar att just sådana förändrade tankesätt fungerar. Men det kräver att miljöorganisationerna behåller sin trovärdighet, samtidigt som de samarbetar med företag.

Miljöorganisationer, bredare hållbarhets- och etiska organisationer förväntas ofta spela en viktig roll i att hjälpa företag integrera hållbarhet i sina verksamheter. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla företag ansvariga för hur de använder naturresurser, hur de arbetar för en hållbar utveckling och påverkar samhället båda lokalt och globalt. Företag måste å sin sida visa konkreta resultat som deras arbete har för att konsumenterna skall fortsätta att stödja deras hållbarhetsarbete.

Senare på kvällen deltog jag i en panel om den ecuadorianska regeringens Yasuni ITT-initiativ. På podiet fanns bland andra Ecuadors statssekreterare Ivonne Baki som ansvarar för projektet. Målet för Yasuni ITT-initiativet är att generera cirka 3 miljarder dollar under 13 år i ersättning för att inte utnyttja de oljereserver som finns i Yasuni National Park som ligger i ett mycket skyddsvärt område där Amazonas möter Anderna.

Initiativet är inne på sitt andra år. Mer än 100 miljoner dollar samlades in under första året. Regeringen i Ecuador är säker på att de kommer att överträffa andra årets mål på 200 miljoner dollar. Initiativet är öppet för bidrag från regeringar, institutioner och privatpersoner. Bidragen går till en fond som samordnas av UNDP för att bevara nationalparker och för att bidra till en hållbar utveckling för de samhällen som är beroende av nationalparkerna.

Initiativet har varit och är kontroversiellt och några har avfärdat det som ”greenwashing” eller helt enkelt för att vara ett lobbyverktyg i internationella förhandlingar. Men Rainforest Alliance är försiktigt positiva till Ecuadors ansträngningar att bevara nationalparken. Att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter för lokalbefolkningen är kärnan i Rainforest Alliance arbete och vi berömmer Ecuador för att de göra detta.

Under mötet upprepade jag Rainforest Alliance stöd för bevarandet av nationalparken och berömde den ecuadorianska regeringen för deras modiga initiativ vars framgång baseras på att avstå kortsiktiga fördelar till förmån för långsiktig hållbarhet. Men jag påpekade också att ett antal viktiga frågor återstår att lösas för att projektet ska lyckas. Framför allt att de förväntningar som människorna som bor i regionen och projektets finansiärers har på att investeringarna av de insamlade medlen sker på ett klok, transparent och ansvarsfullt sätt. En annan fråga är hur länge regeringen kan motstå stigande oljepriser, särskilt om den ekonomiska ersättningen understiger potentiella intäkter från olje- och gasutvinning.

Vad kommer att förhindra en regering idag, eller i framtiden, från att utnyttja oljan om det nationella behovet kräver det? Skulle det inte vara möjligt att omformulera projektet så att det kombinerar bevarande och ekonomisk utveckling inom ramen för en hållbar utveckling i stället för att driva bevarande och utveckling som två ömsesidigt uteslutande alternativ? Om bevarande och ekonomisk utveckling istället kombineras kan projektet bli attraktivt för fler intressenter och potentiella finansiärer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.