Senaste Inlägg
Positiv förändring för kaffeodlare
Biologisk mångfald / Kaffe

Positiv förändring för kaffeodlare

Sedan den första kaffeodlingen Rainforest Alliance-certifierades 1995, har över 194 000 kaffeodlingar certifierats i 24 länder. Tusentals bönder har genom certifieringen utbildats för att öka produktiviteten, och därmed avkastningen, från sina odlingar och samtidigt lärt sig att odla klimatsmart. Att odla kaffe klimatsmart är en långsiktig strategi för att ge kommande generationer möjlighet att fortsätta … Läs mer