Senaste Inlägg
Små skogsamhällens äganderätt är centralt i kampen mot klimatförändringar
Skogsbruk

Små skogsamhällens äganderätt är centralt i kampen mot klimatförändringar

En ny rapport från World Resources Institute visar att en potentiell lösning på den skenande avskogningen är att säkra ursprungsbefolkningars äganderätt till de skogar de lever i. Rainforest Alliance arbetar för att utveckla hållbart småskaligt skogsbruk och skapa alternativa intäktskällor från skogen, som exempelvis ekoturism, skörd av paranötter och xanté-palmblad. Läs mer