Senaste Inlägg
Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlare förbättrar hälsan i vattendrag
Film / Kaffe / Vatten

Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlare förbättrar hälsan i vattendrag

För att en odling ska bli Rainforest Alliance-certifierad krävs ofta omfattande förändringar och investeringar. I denna film berättar kaffeodlaren Victor Manuel Rodriguez om några av de förändringar han har gjort för att hans kaffeodling ska bli Rainforest Alliance-certifierad. Flera av Victor Manuels grannar har också blivit Rainforest Alliance-certifierade och de ser att deras gemensamma förändringar … Läs mer

Effekter av Rainforest Alliance – Bevarande av ekosystemen
Effekter av vårt arbete / Jordbruk

Effekter av Rainforest Alliance – Bevarande av ekosystemen

När jordens befolkning växer och naturresurserna krymper räcker det inte med nationalparker och naturreservat för att lösa problemen med avskogningen. Rainforest Alliance anser att det är möjligt att skydda de värdefulla ekosystemen samtidigt som samhällen och företag tillåts använda de resurser från skogen som de är beroende av för sin försörjning. Läs mer