Senaste Inlägg
Rainforest Alliance arbete med klimatsmart jordbruk
Jordbruk / Klimat

Rainforest Alliance arbete med klimatsmart jordbruk

Effekterna av klimatförändringarna destabiliserar idag många samhällen och hotar möjligheter till en hållbar försörjning för jordbrukare och deras familjer. Sustainable Agriculture Networks standarder som används vid Rainforest Alliance certifiering främjar klimatsmart jordbruk. Läsa mer om hur Rainforest Alliance arbetar med klimatsmart jordbruk i ”Climate-Smart Agriculture: A Holistic Approach to Climate Change” som går att ladda ner här. Läs mer